INTERNSHIP CONTRACT
ERHVERVSAKADEMI KOLDING 
Havneparken 1  6000 KOLDING  DENMARK
TEL. +45 7211 8243 E-mail: iba@iba.dk
  
 
Student E-mail Address / Studerendes email. Write the same e-mail we sent this link to / Skriv den samme email, som vi sendte linket til.
E-mail*
 
Education / Uddannelse  
 
 
   

Internship Company Information / Virksomhedens info:
Company Name / Virksomhedens navn* Company Address / Firmaadresse* Postal Code / Postnummer*
 
 
 
City / By* Country / Land* Main Phone / Hovednummer*
 
 
 
VAT / CVR* Website / Hjemmeside
 
 
 
 
   

Internship Company Contact Information / Virksomhedskontaktpersonens oplysninger
Full Name / Fulde navn* Title / Titel  
 
 
Direct Phone Number / Direkte telefonnummer* Company contact´s e-mail / Kontaktpersonens e-mail*  
 
 
 
   

Supervisor / Vejleder  
 
Supervisor´s E-mail / Vejleders email  
 
 
   

Internship Information / Praktikinfo
Internship Type / Praktiktype*
 
Internship Start Date / Praktikkens startdato*   Internship End Date / Praktikkens slutdato*
 
 
Working Hours Per Week / Ugentlige arbejdstimer*  
 
 

   
Internship Tasks / Praktikopgaver*
 
Internship Personal Learning Objectives / Læringsmål*
 
Internship Activity Plan / Aktivitetsplan*
 
Have you made an agreement regarding intellectual property rights to your work?/Har du lavet en aftale angående ophavsrettigheder til dit arbejde? - Yes/No/Ja/Nej (Entreprenørskab og Design, Multimediedesigner, Produktionsteknolog)