Deze e-mail en alle gekoppelde bestanden zijn officiele documenten van het Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Gelieve de afzender onmiddellijk via e-mail of telefonisch te verwittigen als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen en verwijder vervolgens de e-mail zonder deze te lezen, te reproduceren, te verspreiden of te ontsluiten naar derden. Het Havenbedrijf Antwerpen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze e-mail. Het Havenbedrijf Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, verlies of ongemak veroorzaakt als gevolg van een onnauwkeurigheid of fout in deze e-mail.


English Translation: This e-mail and all attached files are official documents of Antwerp Port Authority and may contain confidential or personal information. If you have received this e-mail in error, you are asked to inform the sender by e-mail or telephone immediately, and to remove it from your system without reading or reproducing it or passing it on to other parties. Antwerp Port Authority is in no way responsible for any errors or inaccuracies in the contents of this e-mail, nor can it be held liable for any direct or indirect loss, damage or inconvenience arising from any such errors or inaccuracies.