Mẫu Đơn Đăng Ký làm Thành Viên Ban Hội Thẩm

Hãy điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu này để được xem xét đơn xin làm Thành Viên Ban Hội Thẩm với Phòng Phát triển Kinh tế Thành phố Austin. Thành Viên Ban Hội Thẩm được Chọn sẽ đánh giá và cho điểm các đơn xin cấp tài trợ và các chương trình tài trợ.  

Chúng tôi cố gắng cân bằng nhiều yếu tố trong mỗi quá trình lựa chọn để tạo ra một Hội đồng thẩm định toàn diện. Gửi biểu mẫu này không đảm bảo sự tham gia. Nếu được chọn, sẽ có một phụ cấp cho các hỗ trợ của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi qua điện thoại ở số 512-974-7819 hoặc email edd@austintexas.gov. 

 
 

Thông tin liên hệ

 
 
 
 
Email*
 
 
Tên*
 
 
Họ*
 
 
Điện thoại*
 
 

ĐỊA CHỈ

 
 
 
 
Truy cập bản đồ Địa Hạt Hội đồng trong Thành phố Austin để tìm Địa Hạt Hội Đồng của quý vị 
Địa Hạt Hội Đồng*
 
 
Đường 1*
 
 
Đường 2
 
 
Thành Phố*
 
 
Tiểu Bang*
 
 
Số Mã Bưu Chính*
 
 

Cá Nhân

Thành phố Austin coi trọng sự đa dạng và luôn tìm cách để hòa nhập và dễ tiếp cận cho tất cả các đương đơn. Phần này giúp chúng tôi xem xét các đơn xin phản ánh sự đa dạng trong sáng tạo, chủng tộc, sắc tộc, và văn hóa to lớn của Austin.  
 
 
 
Chọn nhận dạng giới tính của quý vị*
 
 
Chủng tộc/dân tộc chính của quý vị là gì?*
 
 
Tuổi của quý vị là bao nhiêu?*
 
 
Quý vị có xác định mình là một thành viên của cộng đồng LGBTQIA+ không? *
 
 
Quý vị có xác định là một thành viên của cộng đồng người khuyết tật không?*
 
 
Quý vị có phải là Cựu chiến binh của Quân đội Hoa Kỳ không?*
 
 

Quý vị quan tâm đến lĩnh vực chương trình nào của Phòng Phát triển Kinh tế? Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

 
 
 
 
Nghệ thuật Văn hóa (tài trợ cho các công trình nghệ thuật, các tổ chức văn hóa và các sáng tạo ở thành phố Austin trong tất cả các lĩnh vực)
 
 
Di sản văn hóa (giúp cộng đồng của chúng ta công nhận, bảo tồn, khám phá và quảng bá di sản chung của chúng ta)
 
 
Các dự án bảo tồn lịch sử (khôi phục, phục hồi và/ hoặc bảo tồn các tòa nhà, tài nguyên hoặc địa điểm)
 
 
Âm nhạc & Giải trí (hỗ trợ các địa điểm tổ chức sự kiện của Austin, các doanh nghiệp âm nhạc thương mại và các nhạc sĩ)
 
 
Nghệ Thuật Công Cộng (tiền hoa hồng cho các công trình nghệ thuật nêu bật lịch sử và các giá trị của cộng đồng chúng ta thành các địa danh)
 
 

Quý vị có kinh nghiệm về lĩnh vực nào sau đây không? Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

 
 
 
 
Kiến trúc hoặc Kiến trúc cảnh quan
 
 
Múa
 
 
Văn học và Nhân văn
 
 
Giáo Dục Nghệ Thuật
 
 
Nghệ thuật thiết kế (sản phẩm, đồ trang sức, đồ nội thất, v.v.)
 
 
Nghệ thuật Truyền thông
 
 
Trị Liệu Nghệ thuật hoặc Âm nhạc
 
 
Sản xuất phim, video và truyền hình
 
 
Ngành Âm Nhạc
 
 
Di Sản và Nghệ Thuật Văn Hóa
 
 
Bảo tồn Lịch sử hoặc Lịch sử
 
 
Nhà hát, Opera hoặc Nhạc kịch
 
 
 
 
Nghệ thuật thị giác (2D, 3D, Giám tuyển, v.v.)
 
 
 

Quý vị có bất kỳ kỹ năng nào sau đây không? Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

 
 
 
 
Kế toán, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Tài chính
 
 
Nghiên cứu văn hóa, phát triển triển lãm, giáo dục
 
 
Quản lý Khoản tài trợ, Viết Đơn xin tài trợ
 
 
Cải thiện Vốn, Xây dựng, Bất động sản, Khai triển đất đai
 
 
Chuyên môn về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
 
 
Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Quan hệ công chúng, Truyền thông xã hội
 
 
Thúc Đẩy Công Dân, Người tổ chức cộng đồng hoặc Nhà lãnh đạo
 
 
Kỹ thuật, Chế tạo
 
 
Phát triển tổ chức hoặc chương trình
 
 
Thành viên Cộng đồng, Tình nguyện viên, Ban Phục vụ hoặc Nhóm Khu Dân Cư
 
 
Quản Lý Sự Kiện hoặc Lễ Hội và Hội Chợ Văn Hóa
 
 
Tour Development, Tourism IndustryKhai thác Tour, Ngành Du lịch
 
 
 
 
 
Vui lòng mô tả mối quan tâm của quý vị đối với việc phục vụ trong một Ban Thẩm Định.* Giới hạn không quá 250 ký tự.*
 
 
 
 
 
Vui lòng liệt kê mọi liên kết hiện tại với bất kỳ tổ chức nào của Austin, vai trò của quý vị (chẳng hạn như Hội đồng quản trị, Ban cố vấn, Nhân viên, Thành viên hoặc Tình nguyện viên) và số năm phục vụ. Giới hạn không quá 250 ký tự. 
(Vd: Ba lê, Chủ tịch hội đồng, 2 năm; hoặc Liên hoan phim, Tình nguyện viên, 5 năm)*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bằng cách nhấp vào nút gửi đi, quý vị đồng ý nhận thông tin liên lạc từ Phòng Phát triển Kinh tế.