Internship agreement / Praktikaftale
 
Student e-mail / Studenter e-mail:*
 
 
Education/Uddannelse:*
 
 
 
Information about the company - Contact Person / Information om virksomheden - Kontaktperson
 
Company Name / Virksomhedens navn:*
 
 
Company Address / Virksomhedens adresse:*
 
 
Company Postal Code / Postnummer:*
 
 
City / By*
 
 
Country / Land:*
 
 
Phone / Telefonnummer:*
 
 
CVR/VAT
 
 
Website/hjemmeside*
 
 
 
 
Information about company contact / information om virksomhedskontakten
 
Company Contact / Kontaktperson:*
 
 
Company Contact Email / Email til kontaktperson*
 
 
Titel/Title
 
 
 
Supervisor information / Vejleder information:
 
Supervisor from IBA / Vejleder fra IBA*
 
 
Supervisor´s e-mail / Vejleders e-mail*
 
 
 
Date of internship / Dato for praktik:
 
Internship Start Date / Praktik startdato*
 
 
Internship End Date / Praktik slutdato*
 
 
Working Hours per week / Arbejdstider om ugen:*
 
 
 
Internship Tasks / Praktikopgaver:*
 
 
Internship Learning Objectives / Læringsmål:*
 
 
Additional Information / Ydeligere info: