Student´s e-mail (copied from e-mail) / Den studendes e-mail (kopieret fra e-mail)*
 
 
Education/Uddannelse*
 
 
 
Company Name / Virksomhedens navn*
 
 
Internship Company Address / Virksomhedens adresse*
 
 
Internship Company Postal Code / Postnummer*
 
 
Internship Company City / By*
 
 
Internship Company Country / Land*
 
 
Internship Company Main Phone / Fastnet nr.*
 
 
CVR/VAT*
 
 
Website/hjemmeside*
 
 
 
 
Internship Company Contact Full Name / Firmakontaktens fulde navn*
 
 
Internship Company Contact Email / Email til kontaktperson*
 
 
Internship Company Contact Direct Phone / Direkte tlf. til firmakontakt*
 
 
Title / Titel
 
 
 
 
 
Supervisor from IBA / Vejleder fra IBA*
 
 
Supervisor´s e-mail / Vejleders e-mail*
 
 
 
Internship Cooperation Model / Internship Model / Praktikmodel*
 
 
 
Internship Start Date / Praktik startdato*
 
 
Internship End Date / Praktik slutdato*
 
 
Working Hours / Arbejdstider*
 
 
 
Internship Duties / Praktikopgaver*
 
 
Internship Learning Objectives / Læringsmål*
 
 
Internship Activity Plan / Aktivitetsplan for praktikken*
 
 
Additional Information / Ydeligere info