Student E-mail Address - write the same e-mail we sent the link to // Den studerendes emailadresse - skriv den samme email, der modtog dette link.
Students email (copied from email) / Den studrendes E-mail ( kopieret fra e-mail)*
 
 
 
Education/Uddannelse*
 
 
 
 
Internship Company Information / Virksomhedsinformation
Internship Company / Praktikfirma*
 
 
Internship Company Address / Firmaadresse*
 
 
Internship Company Postal Code / Postnummer*
 
 
Internship Company City / By*
 
 
Internship Company Country / Land
 
 
Internship Company Main Phone / Fastnet nr.*
 
 
CVR/VAT*
 
 
Website/hjemmeside*
 
 
 
 
Internship Company Contact Information / Virksomhedskontaktpersonens oplysninger
Internship Company Contact Full Name / Firmakontaktens fulde navn*
 
 
Titel/Title
 
 
 
Internship Company Contact Email / Email til kontaktperson*
 
 
Internship Company Contact Direct Phone / Direkte tlf. til firmakontakt*
 
 
 
 
Supervisor from IBA / Vejleder fra IBA*
 
 
 
 
Supervisor´s E-mail / Vejleders email
 
 
 
 
 
Internship General Information / Praktikinformation
Internship Cooperation Model / Internship Model / Praktikmodel*
 
 
 
Internship Start Date / Praktikstartdato*
 
 
Internship End Date / Praktikslutdato*
 
 
 
Working hours / Arbejdstider*
 
 
 
 
 
 
 
Internship Duties / Praktik opgaver*
 
 
Internship Learning objectives / Læringsmål*
 
 
Internship Activity Plan / Aktivitetsplan for praktikken*
 
 
Additional information / ydeligere info